Aanbod

AANBOD

[ Individuele psychotherapie: voor wie? ]

Jongeren (vanaf 16 jaar), volwassenen en senioren kunnen met uiteenlopende vragen, zorgen, problemen van psychische aard bij mij terecht:

  • neerslachtigheid, futloosheid, vermoeidheid, weinig energie, weinig zin ervaren,…
  • onzekerheid, laag zelfbeeld, schaamte,…
  • gepieker, stress, .. klachten van depressie, burn-out, bore out
  • angst, verdriet: na verlies van een dierbare, je job, na (echt)scheiding,…
  • stilstaan bij levens- en zingevingsvragen
  • hoe kan ik omgaan met chronische pijnklachten of het hebben van een bepaalde ziekte of aandoening zoals dementie, parkinson, CVA, CVS, fybromyalgie enz.… +  ondersteunen en begeleiden van mantelzorgers
  • er moeilijk in slagen waardevolle relaties uit te bouwen, eenzaamheid, conflicten met de omgeving, spanningen in de relatie, kwaadheid, …
  • nazorg na psychiatrische opname
  • enkelvoudig en complex trauma, PTSD, C-PTSD

Bij mij kan je niet terecht voor koppeltherapie of gezinstherapie.


Zoals je ziet is EFT voor heel veel klachten of problemen in te zetten!

De stap zetten naar psychotherapie is niet gemakkelijk, het vraagt een grote dosis moed!


[ Wat is EFT (emotion focused therapy)? ]

Emotion-focused therapy (EFT), is een nieuwe evidence- based psychotherapeutische benadering, een integratie van de cliëntgerichte- experiëntiële psychotherapie, de gestalttherapie en de nieuwe emotietheorieën.

De basishouding van EFT kenmerkt zich door de uitgesproken nadruk op het begrijpen en hanteren van de therapeutische relatie, het belevingsproces van de cliënt en de authentieke aanwezigheid van de therapeut.

Daarnaast wendt EFT specifieke methodieken aan om het gestolde cliëntproces te bewerken. Voorbeelden hiervan zijn focusing, lege stoel en tweestoelen techniek, evocatief ontvouwen, gestaltexperimenten.

EFT is sinds kort ook erkend door de American Psychological Association als evidence based voor depressie en relatieproblemen. Daarnaast is deze richting ook toepasbaar op tal van andere problemen en klachten.  

Omwille van deze klemtoon is EFT een alternatief voor meer techniekgerichte wetenschappelijke benaderingen zoals de cognitieve gedragstherapie (CGT).

De basisidee achter EFT is dat emoties adaptief zijn en waardevolle informatie bevatten. Emoties vertellen ons op de meest fundamentele manier wat belangrijk is in een situatie en fungeren aldus als een kompas voor wat we nodig hebben en willen. Dit helpt ons op zijn beurt om uit te maken welke acties geschikt zijn in een bepaalde situatie.

Emoties kunnen echter ook problematisch worden, meestal als gevolg van trauma’s of andere moeilijke ervaringen uit het verleden, of omdat we geleerd hebben emoties te ontkennen of als onbelangrijk te beschouwen.

EFT helpt mensen zich bewust te worden van hun emoties, leert hen deze beter te verdragen en de intensiteit ervan te reguleren. EFT helpt mensen te reflecteren op hun emoties om deze beter te begrijpen en aldus te veranderen.

Leren over emoties is volgens EFT niet voldoende. Wat echt nodig is voor cliënten is het ervaren van deze emoties als ze opkomen in de veiligheid van de therapiesessie.


[ Contact ]

Lindetuin 33, 8793 Sint-Eloois-Vijve

T +32 (0) 486 627 685

E info@evydhoop.be

[contact-form-7 id=”151″ title=”Contactformulier 1″]